Tag Archives: fracàs escolar

Les desigualtats socials frenen la millora educativa

Font: Ara

Elisabet Escriche

Les desigualtats socials i educatives han augmentat en nou anys, un increment que suposa un “llast” per a la millora dels resultats educatius. És la principal conclusió d’un estudi impulsat per la Fundació Bofill que avalua el rendiment acadèmic dels estudiants de secundària durant el període 2003-2012 a partir de les proves PISA. Segons l’estudi, que se centra en la prova de matemàtiques, els resultats obtinguts el 2012 depenen en un 23% més del nivell socioeconòmic dels estudiants que els del 2003. L’informe també alerta que a diferència d’altres països, com Corea, Alemanya, Suïssa, Polònia, Portugal i Itàlia, que han millorat els resultats en matemàtiques gràcies a la reducció de les desigualtats socioeconòmiques, Catalunya i Espanya s’han “estancat” en aquest període de nou anys. L’estudi, dirigit pel sociòleg de la Universitat Autònoma de Barcelona Xavier Bonal, també posa sobre la taula altres conclusions que “qüestionen” l’equitat en el sistema educatiu català.

Continue reading →

Tres factors del fracàs escolar

Font: Ara

Marta Espasa

Una de les assignatures que no hi ha manera d’aprovar ni a Catalunya ni a Espanya des de fa massa temps és el fracàs escolar. Les dades mostren de manera reiterada que estem a la cua de la Unió Europea en abandonament escolar prematur (individus que com a màxim han assolit l’ESO) i en fracàs escolar, definit com el percentatge d’individus que no obtenen el títol de graduat en ESO a l’edat que els pertocaria. Aquest és un problema molt greu, ja que té una repercussió directa sobre l’atur juvenil. Cal tenir en compte que Espanya és també el país de la Unió Europea amb la taxa més alta d’atur juvenil, que se situa prop del 55% i afecta gairebé un milió de joves, mentre que en països com Alemanya, Holanda i Àustria se situa per sota del 10%. Però aquesta taxa d’atur no es distribueix de manera homogènia, sinó que afecta més intensament els joves que tenen un nivell educatiu més baix (la taxa d’atur dels joves que només han cursat estudis primaris és del 70%).

Continue reading →

El repte de l’educació, avui

Font: La Vanguardia

LLUÍS FONT

Reduir l’abandonament escolar prematur, entès com el percentatge de joves de 18 a 24 anys que no ha cursat estudis postobligatoris, és el gran repte de l’educació a Catalunya, avui. Una taxa del 24% resulta impròpia d’una societat avançada, i contribueix decisivament a engrandir l’altre gran problema: l’atur juvenil.

Continue reading →

Joaquim Valls: “Si exigíssim l’ESO per tenir el carnet de conduir, cauria el fracàs escolar”

Font: Ara

Elisabet Escriche

Joaquim VallsL’economista Joaquim Valls acaba de publicar Genial ment (Edicions LU), un llibre en el qual defensa que tothom pot aprendre matemàtiques, que qualsevol persona pot arribar a ser talentosa i creativa i que no hi ha alumnes poc intel·ligents sinó professors incompetents.

Afirma que si una persona té el carnet de conduir ja pot ser un geni. És així de fàcil? 

Si una persona aconsegueix aprovar l’examen de teoria del carnet de conduir pot aprovar totes les assignatures de l’ESO, perquè no hi ha cap matèria en l’etapa d’educació obligatòria que sigui més difícil que la teoria del carnet de conduir. Per tant, si una persona es treu el carnet de conduir i no l’ESO és perquè el primer li fa il·lusió i les assignatures no. A allò que ens fa il·lusió hi dediquem hores i, de retruc, això fa que ens convertim en uns grans experts de la matèria.

Continue reading →

Els joves abandonen menys prematurament els estudis

Font: El Punt Avui

Virtudes Pérez

La crisi i l’augment de l’atur juvenil, que arriba ja a un 50%, han fet que molts joves apostin per la formació acadèmica com a alternativa. Aquesta realitat ha propiciat que l’índex d’abandonament prematur dels estudis entre els adolescents hagi baixat 9 punts –del 33,2% al 24%– en cinc anys i que augmenti un 15% el nombre de joves d’entre 16 i 22 anys que consideren una mala opció deixar els estudis per incorporar-se al món laboral. Continue reading →

El fracàs escolar ja es detecta a primària

La notícia del recull de premsa d’aquesta setmana és la que ens informa de com el fracàs escolar ja comença en la primera etapa de l’ensenyament. L’article correspon a l’edició de La Vanguardia del diumenge dia 16. Continue reading →