Tag Archives: esforç

El valor de l’esforç

Font: La Vanguardia / Article d’Opinió

Maria Teresa Fuertes, vicedegana de la facultat d’Educació de la UIC

Darrerament, hi ha hagut una forta davallada de l’oferta d’activitats extraescolars, però la demanda es manté. Aquest tipus d’activitats poden tenir caire social, cultural, educatiu i de lleure, i haurien d’oferir oportunitats educatives diferents i complementàries. La davallada respon més a criteris econòmics que al qüestionament de la necessitat, i la generalització té un component social. D’una banda, sembla que qui més fa, més sap; i, d’altra banda, el baix rendiment en determinades matèries ha produït un augment de les classes de reforç. Continue reading →

Alumnes de qui ningú no parla

Font: La Vanguardia / Carta al director

Tenim un sistema educatiu que es preocupa més dels alumnes que no esmercen cap esforç que d’aquells que s’esforcen cada dia amb una actitud correcta a classe, fent els deures i estudiant a casa. Se’ns culpa al professorat de no saber motivar aquells alumnes que no volen fer res. Continue reading →