Category Archives: curs 2014-15

Les desigualtats socials frenen la millora educativa

Font: Ara

Elisabet Escriche

Les desigualtats socials i educatives han augmentat en nou anys, un increment que suposa un “llast” per a la millora dels resultats educatius. És la principal conclusió d’un estudi impulsat per la Fundació Bofill que avalua el rendiment acadèmic dels estudiants de secundària durant el període 2003-2012 a partir de les proves PISA. Segons l’estudi, que se centra en la prova de matemàtiques, els resultats obtinguts el 2012 depenen en un 23% més del nivell socioeconòmic dels estudiants que els del 2003. L’informe també alerta que a diferència d’altres països, com Corea, Alemanya, Suïssa, Polònia, Portugal i Itàlia, que han millorat els resultats en matemàtiques gràcies a la reducció de les desigualtats socioeconòmiques, Catalunya i Espanya s’han “estancat” en aquest període de nou anys. L’estudi, dirigit pel sociòleg de la Universitat Autònoma de Barcelona Xavier Bonal, també posa sobre la taula altres conclusions que “qüestionen” l’equitat en el sistema educatiu català.

Continue reading →

El valor de l’escola

Font:Ara / Article d’opinió

Gregorio Luri

“Voler tornar-se un home millor fragmentàriament -va escriure Kant en la seva Antropologia – és un intent va”. Efectivament, si volem ser de veritat ètics no podem marcar a la nostra agenda les hores setmanals en què haurem de ser-ho. La persona ètica està guiada per la unitat del principi intern que ordena la seva vida. Quan aquesta unitat està donada, hi descobrim un caràcter moral, un estil ètic.

Continue reading →